Företaget

Klimatkontoret är en systemintegratör belägen i Jönköping med energieffektiva, användarvänliga och kostnadseffektiva lösningar i fokus. Vi har en hög kompetens inom bla värme, ventilation och luftkontitionering och med hjälp av samarbetspartners kan vi erbjuda helhetslösningar för HVAC-system som är anpassade efter aktuell fastighet. 

Ett bra inneklimat ger oss möjlighet att fokusera på det vi ska utföra och oavsett om det är ett kontor, en förskola eller ett lager, underskatta inte vikten av ett väl integrerat och injusterat styr- & regler-system.

Oavsett om det gäller nyinstallation av komplexa integrerade styr & regler-system till ett stort fastighetsbestånd eller service av befintlig reglering i en undercentral till en mindre fastighet så är vi rätt partner för dig. 

Vi har ett flertal alternativa lösningar för webbserver, vi kan ta hand om hosting och drift av servern, men vi kan också installera en egen server hos er som ni sedan sköter helt eller delvis själva