Energi

Energioptimering för ett hållbart klimat och en god ekonomi!

I Europa står fastigheter för 40% av den totala energiförbrukningen samtidigt som energipriserna når rekordhöga nivåer. Det här gör att optimering av fastigheters energiförbrukande system nödvändigt för klimat och plånbok. 

Vi hjälper våra kunder att driva projekt för energibesparing, tillsammans med fastighetsägaren arbetar vi för att hitta rätt åtgärder för den aktuella fastigheten. Målsättningen är att driftpersonal och övriga anställda skall lära sig så mycket att de kan fortsätta processen när vår inblandning tar slut. Självklart finns vi fortfarande med som resurs om det behövs.